Godzina W we Wrocławiu 1 sierpnia tradycyjnie uczciliśmy pamięć Powstania Warszawskiego. Wrocławskie uroczystości odbyły się na kwadrans przed godziną „W” przy pomniku rotmistrza Witolda Pileckiego nad fosą.

 

 

Okolicznościowe wystąpienia wygłosili: Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof ZIELIŃSKI, wiceprezes Zarządu Okręgu Dolnośląskiego Światowego Związku Żołnierzy AK kpt. Stanisław WOŁCZASKI i członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzy MICHALAK. Gdy odezwały się syreny chwilą zadumy uczciliśmy pamięć tragicznie poległych powstańców i ludności cywilnej Warszawy. Komendant Garnizonu WP mjr Sławomirowi SKAŁECKI odczytał list Ministra Obrony Narodowej rekomendujący nam broszurę „Pieśni i Piosenki Powstania Warszawskiego” oraz  Apel Pamięci. Kompania 10 Wrocławskiego Pułku Dowodzenia oddała salwę honorową. W asyście licznych sztandarów zostały złożone wieńce i wiązanki kwiatów. W imieniu Klubu Kawalerów Orderu Krzyża Wojennego Virtuti Militari wiązankę złożył uczestnik walk Powstania Warszawskiego ppłk ZS Witold SOKOŁOWSKI, a w imieniu Związku Weteranów i Rezerwistów WP delegacja w składzie Barbara JAGINTOWICZ, ppor. ZS Henryk JAGINTOWICZ, por. Stanisław KUPCZYK, płk Krzysztof MAJER oraz mjr Ludwik NOWACKI. Zrzeszenie  Weteranów Działań Poza Granicami Państwa reprezentowali i wsieniec składali  Koledzy: Zbigniew Adamski, Ryszard Złociński  , Henryk Kozłowski i Ryszard Woźniak. Uroczystość zakończył koncert pieśni powstańczych w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Wojsk Lądowych. Już po zakończeniu uroczystości, mimo żaru lejącego się z nieba kol. Witold SOKOŁOWSKI udzielił wywiadu dla TV Echo24.

 

 

Opracowano:

-  na podstawie tekstu płk Krzysztofa Majera z wstawką dot. udziału w uroczystości przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa (informację dodał Ryszard Woźniak)

Fotografie: Krzysztof Majer

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB