KOMUNIKAT

 

DOTYCZĄCY PROPOZYCJI WYJAZDÓW ZAGRANICZNYCH ORAZ IMPREZ KRAJOWYCH

 

DLA CZŁONKÓW ZWDPGP W LATACH 2018 - 2020

 

 

 

Na Spotkaniu Opłatkowym Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa, jakie odbyło się we Wrocławiu w dniu 14 grudnia 2017 r. zostały przedstawione członkom Zrzeszenia propozycje dotyczące możliwości uczestniczenia w następujących przedsięwzięciach zagranicznych:

 

1. Francja, Lourdes 17-21.05.2018 r., 60. Międzynarodowa Pielgrzymka Wojskowa do Lourdes

Międzynarodowa Pielgrzymka Wojskowa została po raz pierwszy zorganizowana w 1946 r. w celu promocji pojednania i pokoju po II wojnie światowej. Od tamtej chwili, co roku jeden tydzień w maju w Lourdes jest okazją dla żołnierzy służby czynnej oraz weteranów do wspólnych modlitw, pokazów musztry paradnej orkiestr wojskowych i nawiązywania kontaktów. Tematem przewodnim 60. Międzynarodowej Pielgrzymki Wojskowej do Lourdes jest hasło "Pacem in Terris" (Pokój na Ziemi). Szacuje się, że w obecnej pielgrzymce może wziąć udział nawet 20 000 pielgrzymów z ponad 40 państw Europy, Azji i obu Ameryk.

W niektórych państwach przygotowania do wyjazdu w kolejnym roku są prowadzone już od jesieni roku poprzedzającego. Są one też nieraz sponsorowane przez niektóre archidiecezje wojskowe oraz organizacje religijne, jak np. Stowarzyszenie Rycerzy Kolumba w USA (Knights of Columbus). W Polsce za organizację wyjazdu naszej delegacji odpowiada Dowództwo Generalne RSZ. Zasadniczy koszt pielgrzymki w 2017 r. wynosił:

a) dla zakwaterowanych w obozie wojskowym (w namiotach) w Camp Militare w Lourdes – 160 euro + 140pln,

b) dla zakwaterowanie w hotelu w Lourdes – 370 euro + 140pln,

c) niestety na stronach internetowych zarówno Dowództwa Generalnego RSZ, jak i Ordynariatu Polowego WP brak jest jakichkolwiek informacji nt. organizacji wyjazdu polskich pielgrzymów wojskowych do Lourdes.

 

Zgłoszenia chęci wzięcia udziału w pielgrzymce należy zgłaszać do dnia 31 stycznia 2018 r.

 

 

2. Obchody 74. rocznicy zdobycia klasztoru Monte Casino, połowa maja 2018 r.

 

Poniżej w załączeniu podany jest orientacyjny program przedsięwzięcia.

Ze strony polskiej w kraju organizatorem wyjazdu polskiej delegacji na obchody są Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Dowództwo Generalne RSZ. Niestety w chwili obecnej brak jest jakichkolwiek danych na temat planowanych obchodów na stronach internetowych zarówno Dowództwa Generalnego RSZ, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, jak i Ambasady RP w Rzymie.

Z punktu widzenia ZWDPGP ważne jest, aby w planowanych obchodach wzięli udział członkowie naszego Zrzeszenia celem nawiązania kontaktów i sprawnego włączenia się do przyszłorocznych, jubileuszowych uroczystości 75. rocznicy bitwy.

 

Dla orientacji zainteresowanych, uroczyste obchody 73. rocznicy Bitwy o Monte Cassino odbyły się w dniach 17 i 18 maja 2017 r z udziałem J.E. Ambasadora Tomasza Orłowskiego oraz delegacji polskiej pod przewodnictwem ministra Jana Józefa Kasprzyka p.o. Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Właściwe obchody (dzień 3 i 4 powyższego planu) obejmowały:

a) 17 maja 2017r. Piedimonte San Germano

godz. 18.45 - uroczystość złożenia wieńców pod  włoskim Pomnikiem Poległych na Wojnie

godz. 19.00 - uroczystość pod Pomnikiem żołnierzy 6. Pułku Pancernego „Dzieci Lwowskich” poległych w Bitwie o Piedimonte San Germano,

b) 18 maja 2017r. Cmentarz Polski na Monte Cassino

godz. 09.30 - uroczystą Mszę Świętą w intencji żołnierzy 2. Korpusu Polskiego poległych w Bitwie o Monte Cassino.

 

Z uwagi na nieodległy termin przedsięwzięcia wskazane jest zgłoszenie zainteresowanych jak najszybciej (as soon as possible), ale nie później niż do 20 stycznia. W przypadku zgłoszenia chęci udziału w tym przedsięwzięciu, Zarząd ZWDPGP dołoży wszelkich starań, aby uzyskać bardziej szczegółowe dane nt. tego przedsięwzięcia oraz zgłosić chętnych do organizatorów.

 

3. Apel Jasnogórski

 

Termin do ustalenia.

 

4. Zjazd uczestników misji UNIFIL w Bydgoszczy, kwiecień

 

Ze strony weteranów głównym organizatorem obchodów jest SKMP. Aktualnie brak jest szczegółowych danych dotyczących tego przedsięwzięcia. Przewiduje się w nim udział prezydenta Światowej Federacji Weteranów Dan-Viggo Bergtun'a. Informacja przekazana do wiadomości ewentualnie zainteresowanych.

 

5. Udział uczestników misji UNTAG w obchodach 30-lecia uzyskania niepodległości przez Namibię, 2020 r.

 

Aktualnie przygotowania do wyjazdu do Namibii oraz program pobytu uczestników misji UNTAG są na bardzo wstępnym etapie. Chęć organizacji takiego przedsięwzięcia zgłosili przedstawiciele z Danii, Finlandii i Kanady. W ramach pobytu w Namibii przewiduje się zarówno udział w oficjalnych uroczystościach w stolicy kraju Windhoek, spotkaniach z wybranymi przedstawicielami władz państwowych, jak i elementy turystyczne (podróż pojazdami terenowymi 4x4).

 

Termin obchodów jest co prawda odległy, ale celem zorientowania się, jaki może być potencjalny udział przedstawicieli Zrzeszenia w tym przedsięwzięciu prosi się, aby zainteresowani zgłosili swój wstępny akces do końca marca 2018 r.

 

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB