Podobnie jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku, Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy oraz Sympatyków 31.Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Kórniku, zaprosiło członków naszego Zrzeszenia do udziału w dniu 15 września 2018 roku w uroczystościach 55. rocznicy powstania Dywizjonu oraz 15. rocznicy powołania do życia Kórnickiego Stowarzyszenia.


W uroczystościach uczestniczyli m.in.: Pani dr Krystyna Łybacka – Posłanka do Europarlamentu, członkowie władz wojewódzkich i lokalnych, reprezentanci Policji, Wojska Polskiego, Straży Pożarnej, Bractwa Kurkowego, harcerze, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich wraz z nauczycielami, członkowie i sympatycy Kórnickiego Stowarzyszenia oraz liczne grono przedstawicieli miasta i gminy Kórnik.

Nasze Zrzeszenie podczas uroczystości w Kórniku reprezentowali:

·kol. Jerzy Banach z Małżonką Krystyną;

·kol. Jarosław Wikiera;

·kol. Ryszard Woźniak.

 

Jak zwykle były wyróżnienia medalami członków i sympatyków Stowarzyszenia.

Pan ppłk w st. spocz. Ryszard Grześkowiak - Prezes Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy i Sympatyków 31. Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego został uhonorowany przez:

·        płka dr Jerzego Banacha Krzyżem Czynu Frontowego 1 i 2 Armii Wojska Polskiego;

·        Kol. Jarosława Wikierę Medalem 20-lecia Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych. 

Był to wyraz naszego szczególnego uznania zasług Pana ppłk Ryszarda Grześkowiaka za upowszechnianie czynów bohaterstwa i ofiarności polskiego żołnierza, szerzenie idei patriotyzmu, pokoju i bezpieczeństwa na świecie oraz dbania o przekazywanie społeczeństwu osiągnięć i tradycji 31. Kórnickiego Dywizjonu Rakietowego OPK.  

   Z kolei Pan ppłk (s) Ryszard Grześkowiak uhonorował Medalem za  Zasługi  dla Kórnickiego Stowarzyszenia wiceprezesa naszego Zrzeszenia Kol. Ryszarda Woźniaka.

W dalszej części nastąpiło uroczyste składanie wieńców i wiązanek kwiatów przed pomnikiem przez poszczególne delegacje, przemarsz i defilada pocztów sztandarowych oraz wykonanie wspólne pamiątkowych fotografii,  a po oficjalnej części poczęstunek pyszną grochówką według receptury wojskowej, domowymi wypiekami a także kawą i herbatą. Sądzę, iż załączone zdjęcia najlepiej zobrazują to wspaniałe święto.

Opracował : Kol. Ryszard Woźniak

Zdjęcia : Pan Andrzej Lipiecki

 

 

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB