W dniu 8 grudnia oddział warszawski Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa zorganizował spotkanie wigilijne, na które zostali zaproszeni nasi koledzy-weterani ze Stowarzyszenia Weteranów Polskiego Kontyngentu Wojskowego Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Kambodży 1992-1993 „ZABUJANI W KAMBODŻY”, utworzonego w Policji Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami RP oraz Stowarzyszenia Weteranów Wojen oraz Lokalnych Konfliktów Zbrojnych Republiki Mołdawii, a także koledzy-przedstawiciele Muzeum Misji Zagranicznych Wojska Polskiego w Feliksowie oraz Państwowej Straży Pożarnej.


Dla większego umiędzynarodowienia naszego spotkania uroczysta wigilia została zorganizowana w Restauracji Azjatyckiej Q&B na Bemowie, którą prowadzi wietnamskie małżeństwo.

Spotkanie weteranów oraz towarzyszących im małżonek przebiegło w prawdziwie rodzinnej atmosferze. Było też ono okazją do zacieśnienia kontaktów przez weteranów różnych misji i z różnych resortów oraz przeniesienia ich na bardziej osobisty poziom. Spotkanie wojskowych i policyjnych misjonarzy uświetnił ksiądz kanonik Wojciech Tomczyszyn, proboszcz i kustosz sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Ursusie.

 

 

Spotkanie wigilijne warszawskiego oddziału Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa było również okazją do podziękowania najbardziej aktywnym członkom Zrzeszenia w 2018 r. Był to rok wypełniony wyjątkowo dużą liczbą przedsięwzięć zarówno o charakterze krajowym, jak i międzynarodowym - łącznie 25 imprez państwowych, patriotycznych, sportowych, naukowych, w tym wizyty na Ukrainie, w Czechach, na Słowacji, w Belgii, Francji, Szwajcarii i we Włoszech. Wśród ważnych uroczystości, w których brali udział przedstawiciele Zrzeszenia były obchody 70. rocznicy misji pokojowych ONZ zorganizowane w kwaterze głównej ONZ w Genewie, uroczysty apel w Ypres w Belgii i obchody 74. rocznicy walk 2. Korpusu Polskiego pod Monte Cassino we Włoszech.

Za duże zaangażowanie w przedsięwzięcia realizowane w kraju i poza jego granicami, na wniosek Zarządu Głównego ZWDPGP, Zarząd Główny Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych uhonorował następujących członków Zrzeszenia:
- kombatancką odznakę jubileuszową "Polska Niepodległa 1918-2018": Andrzeja Adamowicza, Edmunda Postołowicza, Tadeusza Sąsiadka, Janusza Szywałę,
- odznaką za zasługi dla ZKRPiBWP: Jerzego Dutkowskiego, Ryszarda Garbacza, Wojciecha Szymczyka,
- kombatanckim krzyżem pamiątkowym "Zwycięzcom": Marka Toś.
Zostały też wręczone pamiątkowe ryngrafy: Alikowi Brighidinowi, Markowi Górnickiemu, Mirkowi Łajdychowi, ks. kanonikowi Wojciechowi Tomczyszynowi, Jackowi Roszkowskiemu, Piotrowi Jaszczukowi oraz Piotrowi Mielnickiemu,
natomiast podziękowania dostali: Alik Brighidin, Marek Bydler, Michał Dowhań, Krzysztof Frydrych, Piotr Mielnicki, Marek Solecki oraz Marek Witkowski.
Zrzeszenie nie zapomniało również o małżonkach, które za wyrozumiałość, cierpliwość oraz zrozumienie dla pasji ich mężów-członków Zrzeszenia, otrzymały pamiątkowe ryngrafy z życzeniami świątecznymi.

 

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB