19 grudnia 2018 r. w niezwykle podniosłej, świątecznej atmosferze, przy dźwiękach polskich kolęd, odbyło się garnizonowe spotkanie wigilijne, zorganizowane przez Dowódcę Garnizonu Wrocław płk. Dariusza Krzywdzińskiego. Spotkanie rozpoczęła kolęda w wykonaniu młodych wokalistów Grupy Celebro z Klubu 4.Regionalnej Bazy Logistycznej. Następnie Dowódca Garnizonu przywitał przybyłych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań poza Granicami Państwa.

Dowódca w swoim wystąpieniu podsumował mijający rok i podziękował podwładnym za pełną trudów służbę i pracę. Serdecznie i ciepło odniósł się do obecnych na spotkaniu wigilijnym kombatantów oraz wspomniał o pamięci żołnierzy pełniących służbę poza granicami państwa.

W trakcie swojego wystąpienia Dowódca Garnizonu Wrocław złożył zgromadzonym świąteczne życzenia zdrowia, pomyślności, serdecznych spotkań w gronie najbliższych oraz wielu powodów do radości i osobistej satysfakcji w Nowym Roku.

Następnie JE ks. bp Jacek Kiciński przypominając znaczenie grudniowych świąt pobłogosławili i poświęcili opłatki
oraz potrawy wigilijne, natomiast ks. prałat płk Janusz Radzik odczytał Ewangelię św. Łukasza o narodzeniu Pana Jezusa.W ciepłej i radosnej atmosferze wszyscy zgromadzeni, dzieląc się opłatkiem, złożyli sobie świąteczne i noworoczne życzenia oraz degustowali przygotowane potrawy, życząc sobie kolejnych wspólnie spędzonych spotkań.

Wśród przybyłych na spotkanie gości nie zabrakło także: władz wojewódzkich, samorządowych i miejskich, duchowieństwa, dowódców i komendantów jednostek i instytucji wojskowych, ponadto reprezentantów innych służb mundurowych, organizacji kombatanckich, stowarzyszeń i związków byłych żołnierzy działających w Garnizonie Wrocław.

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB