28 marca w Warszawie odbyła się konferencja „Kapelani Wojska Polskiego w służbie pokoju, bezpieczeństwa i wolności narodów” . Poświęcona ona była roli i posłudze duszpasterskiej kapelanów, towarzyszących żołnierzom w misjach poza granicami państwa. Organizatorami konferencji były Ordynariat Polowy, Wojskowa Akademia Techniczna oraz Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa (CWDPGP). W trakcie konferencji przyznane zostały odznaczenia kapelanom, weteranom działań poza granicami państwa i osobom zasłużonym w promocji posługi duszpasterskiej w zagranicznych misjach wojskowych.  W konferencji uczestniczyli między innymi Weterani Misji Pokojowych i Stabilizacyjnych, Weterani Poszkodowani, Weterani Zrzeszenia Działań Poza Granicami Państwa w osobach: Prezes Zrzeszenia kol. Jerzy Banach, kol. Jacek Roszkowski oraz kol. Edmund Postołowicz. 

 Celem konferencji było także ukazanie wkładu kapelanów wojskowych w realizacji zadań WP w służbie pokoju, bezpieczeństwa i wolności narodów oraz upamiętnienie uczczenia jubileuszu 100 lecia powołania Biskupstwa Polowego Wojska Polskiego.

Konferencja była także okazją do spotkania po latach kolegów z misji poza granicami kraju.

"Weteran, płk lek. spec. med. morskiej i tropikalnej Jerzy Banach, Pan Jerzy, Jurek, Przyjaciel - spotkany po latach… na konferencji Kapelani Wojska Polskiego w służbie pokoju /…/.
Było to nasze drugie spotkanie w Polsce od czasu dramatycznych chwil w m. Shaqlawa (Kurdystan) w dn. 07.12.1995 r. We wcześniejszym poście zdjęcie z Jurkiem opisałem „Obok mnie - płk dr med. Jerzy Banach z którym łączą mnie więzy szczególne. W Iraku jako pierwszy przyjechał i zaopiekował się mną na miejscu zasadzki w której zginął śp. podinsp. Andrzej Kaczor, członek polskiego kontyngentu policyjnego misji UNGCI. To Jerzy przygotował transport ciała do kraju i ... łza się w oku kręci.”.
Czuję niedosyt. Konferencja potoczyła się tak szybko i… właśnie dotarło do mnie, że chciałbym Przyjacielowi powiedzieć, że nie zapomniałem, że ciągle pamiętam…Twój ciepły głos gdy podałeś mi papierosa, gdy prowadziłeś mnie do samochodu…
Jerzy, żegnałeś naszego Kolegę i eskortę na lotnisku Habbanija razem z wielką postacią, Panem Krzysztofem Płomińskim, ambasadorem Polski w Iraku… czy pamiętasz? Mam nadzieję, że wkrótce się spotkamy i będzie to czas na… kuxxa, przecież chłopaki nie płaczą."
Marek, Prezes

opracował MB na podstawie fb i strony : ordynat.wp.mil.pl (poniżej)

https://ordynariat.wp.mil.pl/pl/articleswiadomosci-marzec-2019-r-d/2019-03-285-warszawa-konferencja-kapelani-wojska-polskiego-w-suzbie-pokoju-bezpieczenstwa-i-wolnosci-narodow/pdf/

 

 

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB