Spotkanie weteranów pod hasłem 

„Łączymy weteranów we Wrocławiu mieście spotkań”.

PATRONAT HONOROWY PREZYDENTA WROCŁAWIA

W dniach 21-23 listopada 2019 r. odbyły się we Wrocławiu cykl imprez i spotkań weteranów działań poza granicami państwa w szczególności: misji pokojowych ONZ, NATO i Unii Europejskiej. Okazją było wręczenie sztandaru dla Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Celem spotkania była integracja międzynarodowego środowiska weteranów, uświetnienie wręczenia sztandaru, jubileusz Zrzeszenia i promocja Wrocławia jako miejsca przyjaznego, otwartego i odpowiedniego do spotkań międzynarodowych. Odwiedzili nas weterani ze Słowacji, Ukrainy, Węgier, Francji, Austrii, Holandii, Belgii, Norwegii i oczywiście z Polski.

 

 

21 listopada przybyli zaproszeni goście z zagranicy i Polski, którzy  zakwaterowali się w hotelu "Piast". Przywitaliśmy Ich i wręczyliśmy okolicznościowe prezenty, foldery (program spotkania, plany i informatory o Wrocławiu i atrakcjach Dolnego Śląska)

 

 

Spotkanie w Klubie Muzyki i Literatury

 22 listopada 2019 r. o godz. 9.00 Nasz kolega Zbigniew Adamski rozpoczął spotkanie.

Zaproszonych gości oficjalnie przywitał Prezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa

płk dr Jerzy Banach.

 

 

Program artystyczny rozpoczął koncert fortepianowy Michała Michalskiego.

 

  • Michał Michalski urodzony w 1994 roku polski pianista. Doktorant Akademii Muzycznej we Wrocławiu, w klasie dra hab. Pawła Zawadzkiego, prof. nadzw. Pianista może poszczycić się następującymi nagrodami na konkursach, m.in.: Wyróżnienie na Międzynarodowym Konkursie Marii Canals w Barcelonie, I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym w Livorno, VI nagroda na 47. Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym im. Fryderyka Chopina w Katowicach, I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Pianistycznym o Stypendium Fundacji YAMAHA, II nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Ville de Gagny w Paryżu, I nagroda na Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym Simone Delbert-Fevrier w Nicei. To tylko niektóre z licznych nagród. W listopadzie 2015 roku nakładem wydawnictwa JB Records ukazał się debiutancki album fonograficzny pianisty Michał Michalski – Piano Recital.

    Więcej:http://www.klubmil.pl/22112019-koncert-fortepianowy-m-michalskiego

Koncert dostarczył niezapomnianych wrażeń i został nagrodzony gromkimi brawami.

Za wieloletnią współpracę Klubu Muzyki i Literatury ze ZWDPGP specjalnym Certyfikatem, podziękowaniem został uhonorowany Dyrektor Ryszard Sławczyński.

 

   

Następnie w obecności przewodnika przeszliśmy do Rynku. Przewodnik przybliżył nam historię Wrocławia, w szczególności ciekawych obiektów na trasie przemarszu.

Uroczystość objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Wrocławia

 

22 listopada 2019 roku od godz. 13:00 w Sali Wielkiej (Rycerskiej) Starego Ratusza we Wrocławiu odbywało się uroczyste wręczenia Sztandaru dla ZWDPGP.

Na początku odegrano Hymnu Państwowy. Prezes ZWDPGP przywitał przybyłych gości. Występ grupy wokalno-tanecznej „Trzy Kaśki” i ich młodszych koleżanek sprawił dużo radości zgromadzonym.


           W imieniu Komitetu Organizacyjnego jego Przewodniczący Jarosław Wikiera odczytał preambułę dot. sztandaru: " Z okazji tej rocznicy, wśród naszych członków, a przede wszystkim z inicjatywy Prezesa płk dr Jerzego BANACH, powstała myśl ufundowania sztandaru organizacyjnego. Sztandar, jest niezwykle ważnym symbolem realizowanej przez Nas Misji, Naszych Celów oraz szczytnych wartości organizacji, jakimi są braterstwo , pojednanie narodów, porozumienie, dialog, solidarność i wzajemny szacunek Będzie nam towarzyszyć podczas chwil szczególnie ważnych i uroczystych dla Zrzeszenia w czasie uroczystości Państwowych , Samorządowych jak również dla Naszego środowiska".

Minutą ciszy oddaliśmy hołd tym, co odeszli na wieczną służbę.

Ceremonia wręczenia Sztandaru była bardzo uroczysta.

Rodzice Chrzestni i Przewodniczącego Komitetu Fundacyjnego poprosili o przekazanie AKTU FUNDACJI SZTANDARU. Matka Chrzestna Pani Senator Barbara Zdrojewska odczytała go, a następnie Pan gen. bryg. prof. dr hab. Mariusz Wiatr w asyście Przewodniczącego Komitetu Fundacyjnego wręczył go Prezesowi ZWDPGP Jerzemu Banachowi.

Poświęcenia sztandaru dokonał ksiądz proboszcz z Bazyliki Mniejszej Kościoła Garnizonowego we Wrocławiu.

 

Wystąpienie Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka.

 

 

Fundatorzy sztandaru wśród nich Prezydent Wrocławia Pan Jacek Sutryk symbolicznie wbijają "gwoździe honorowe", a następnie dokonują wpisów w "Księdze Pamiątkowej Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa".

 

 

 

 

Komitet Organizacyjny Spotkania

 

 

Wspierali nas za co serdecznie dziękujemy:

 

  • Biuro Prezydenta Wrocławia;

  • Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Wrocławskie Centrum Seniora Panie: Aleksandra Kucharska, Kamila Polańska – Wasik, Agnieszka Kokoszkiewicz;

  • Biuro Promocji Wrocławia;

  • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

 

MB

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB