7 stycznia 2020 r. w siedzibie Związku Inwalidów Wojennych RP odbyło się spotkanie koordynacyjne kierownictw wrocławskich stowarzyszeń kombatanckich i żołnierskich. Sygnatariusze „Porozumienia” byli reprezentowani przez: mgr Teresę Włodarek, płk mgr Wojciech Olenderek, por. mgr Józef Dymalski, płk mgr inż. Marian Dąbrowski, płk dr Władysław Tkaczew, gen. ds mgr Aleksander Podolski, płk dypl. Ryszard Woźniak, płk dr Andrzej Kotliński, gen. zs mgr Krzysztof Majer, mjr ds Henryk Jagintowicz. W pierwszej części omówiono realizację planu wspólnych przedsięwzięć w minionym roku. Wspólnie organizowaliśmy lub uczestniczyliśmy w różnych uroczystych obchodach świąt i rocznic wojskowych.

 

Krzysztof Majer

NASI PARTNERZY

Wrocławski Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB