2.marca w Mołdawii to Dzień Poległych Patriotów. Z okazji XXX rocznicy rozpoczęcia wojny za niepodległość Republiki Mołdawii przeciw agresji Rosji. Na zaproszenie Koordynatora Stowarzyszenia Weteranów Mołdawii w Krajach UE ppłk Alika Brighidin, delegacja Zrzeszenie Weteranów Działań Poza Granicami Państwa w osobach Ryszard Garbacz i Jerzy Dutkowski uczestniczyła w Dniu Pamięci Poległych Patriotów. W Cerkwi Prawosławnej pw. św. Jana Klimaka na Woli w obecności ambasadora Mołdawii dr. hab. Bartłomieja Zduniuka oraz przyjaciół, modliliśmy się za ofiary zbrodni rosyjskich z lat 1991-92 i ofiary wojny w Ukrainie.

Fotorelacja z uroczystości.
 
 
 
 MB

 

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB