12. lutego 2023 r. nasi koledzy Jerzy Dutkowski, Ryszard Garbacz i Zbyszek Krupa odwiedzili prywatne muzeum w Lipcach Reymontowskich. Muzeum to posiada zbiory historyczne od czasów powstania styczniowego, I i II wojny światowej po czasy współczesne.

Olbrzymi zbiór jak na prywatne muzeum. Są tam: samolot, czołgi, wozy bojowe, armaty, broń wszelkiego rodzaju, mundury, dokumenty, medale, zdjęcia oraz książki. Wszystkim bardzo podobała się wycieczka do muzeum, co zawdzięczamy: właścicielowi p. Jerzy Murgrabia i jego koledze, który pomaga w rekonstruowaniu eksponatów. Ciekawe obiekty były w miejscu poświęconym misjom pokojowym.

 https://www.lipcereymontowskie.pl/index.php?p=muzeum_zbrojnego

 

 

 MB

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB