21.07.2016 r. na zaproszenie Dyrektora Centrum Weterana ppłk. Leszka STĘPNIA , członkowie Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa: Andrzej ADAMOWICZ, Edmund POSTOŁOWICZ, Tomasz OLCHOWSKI, Piotr JASZCZUK z córką oraz Tadeusz SĄSIADEK uczestniczyli w "SPOTKANIU POKOLEŃ" z kombatantami oraz ich rodzinami z Domu Emeryta Wojskowego w Warszawie przy ul. Pirenejskiej w WDW REWITA Rynia.

 

Podczas spotkania mieliśmy okazję wysłuchać historii udziału żołnierzy Wojska Polskiego w Misjach Poza Granicami Państwa od 1953 roku. Historię tą oraz wiele osobistych przeżyć usłyszeliśmy od : Andrzeja KORUSA, Jacka ŻEBRYKA, Agaty RING oraz Mariusza SYBILSKIEGO, po czym zostaliśmy zaproszeni przez prowadzącą Zofię CZERNICKĄ na występ artystów operowych Iwony TOBER oraz Jakuba OCZKOWSKIEGO którzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Po części duchowej udaliśmy się na grilla kontynuując " rozmowy polaków przy stole ".

 

 

 

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB