Bardzo ciekawy artykuł ukazał się w listopadowym wydaniu "Głosu Weterana i Rezerwisty". Nasz kolega Andrzej Adamowicz bardzo szeroko i szczegółowo opisuje obrady VIII Międzynarodowej Konferencji nt. „Bezpieczeństwa w Europie”, która odbyła się w Brnie. Jej organizatorem była organizacja czeskich weteranów – Ceskoslovensky Legionar. W konferencji, z Polski, bardzo licznie udział wzięli nasi koledzy ze Zrzeszenia Weteranów Działań poza Granicami Państwa oraz koledzy ze Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju. Gorąco zachęcamy do lektury artykułu ! 

Artykuł znajduje się w dziale "Wśród przyjaciół" na stronie 14./link poniżej/

NASI PARTNERZY

33.Baza Lotnictwa Transportowego

 

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB