Delegacja Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa pod przewodnictwem Prezesa Jerzego Banacha spotkała się z Prezydentem Wrocławia Jackiem Sutrykiem. To były konstruktywne i dobre rozmowy. Dziękujemy za miłe przyjęcie.

Wizyta delegacji ZWDPGP u Pana Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka (w dniu 7 maja 2019 roku)

W ramach obchodów 20 lecia wstąpienia Polski do NATO oraz 70 lecia jego powstania
w Akademickim Centrum Kultury Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu rozmawiano o Traktacie Północnoatlantyckim i polskim członkostwie w NATO. W dyskusji brali udział podchorążowie pierwszego roku studiów. Z wykładem nt. "Akcesji Polski do NATO
i współpracy weteranów w ramach AISP"
wystąpił Wiceprezes Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa nasz kolega płk. dypl. w st. sp. Ryszarda Woźniaka.

6. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W LIPTOVSKOM MIKULAŚI

W dniu 2 maja 2019 roku Weterani Republiki Słowackiej (Unia vojnovych veteranov SR) zorganizowali jednodniową - 6. Międzynarodową Konferencję Międzynarodowego Stowarzyszenia Żołnierzy Pokoju (S.P.I.A.).

 

Zaproszenie dla weteranów i mieszkańców Warszawy na wydarzenie pod hasłem „Silni w sojuszach”, które ma upamiętniać 20. rocznicę wejścia Polski do NATO i piętnastolecie członkostwa w Unii Europejskiej. W defiladzie wezmą udział żołnierze Wojska Polskiego oraz armii sojuszniczych na co dzień stacjonujących w naszym kraju, a także reprezentanci służb mundurowych podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwu Infrastruktury. Dwa tysiące uczestników, ponad 200 pojazdów i 80 statków powietrznych – tak zapowiada się defilada, którą 3 maja będzie można podziwiać w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy !

 

 

 

W dniu 28 marca 2019 r. w godz. 10:00 do 12:00 na spotkaniu z młodzieżą klas drugich i trzecich Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu płk Ryszard Woźniak zaprezentował drogę Polski, Czech i Węgier do członkostwa w NATO.

18 kwietnia 2019 r. członkowie naszego Zrzeszenia spotkali się we Wrocławiu z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy na tradycyjnym " jajeczku". Zebraniu przewodniczył Prezes Jerzy BANACH. Omawialiśmy realizację planów od początku roku w tym ustalenia ze spotkania w Centrum Weterana w Warszawie w dniu 15 kwietnia 2019 r. Na szczególną uwagę zasługują zbliżające się uroczystości z okazji Rocznicy Konstytucji 3. Maja, Dnia Flagi i Dnia Weterana.

19 grudnia 2018 r. w niezwykle podniosłej, świątecznej atmosferze, przy dźwiękach polskich kolęd, odbyło się garnizonowe spotkanie wigilijne, zorganizowane przez Dowódcę Garnizonu Wrocław płk. Dariusza Krzywdzińskiego. Spotkanie rozpoczęła kolęda w wykonaniu młodych wokalistów Grupy Celebro z Klubu 4.Regionalnej Bazy Logistycznej. Następnie Dowódca Garnizonu przywitał przybyłych gości, wśród których nie zabrakło przedstawicieli Zrzeszenia Weteranów Działań poza Granicami Państwa.

NASI PARTNERZY

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego

Strona www

zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa zrzeszenie weteranów działań poza granicami państwa

Nasza strona internetowa została uruchomiona w marcu 2016 r.
i od tego czasu na bieżąco staramy się informować swoich członków i wszystkich innych
o działalności Zrzeszenia Weteranów Działań Poza Granicami Państwa. Zachęcamy do współpracy nad redakcją strony internetowej.

Dzień weterana

Dzień Weterana

Zgodnie z ustawą dzień 29 maja ustanawia się Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa. Święto obchodzimy od 2012 r. razem z Międzynarodowym Dniem Uczestników Misji Pokojowych.

Centrum weterana

Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa jest jednostką organizacyjną podległą Ministrowi Obrony Narodowej. Można tam uzyskać pomoc, radę oraz konsultacje prawne
i psychologiczne. Centrum współpracuj z instytucjami rządowymi oraz organizacjami
i stowarzyszeniami pozarządowymi.

Designed by JSN and MB